SnippergroenSnippergroen zijn stroken gemeentegrond, bedoeld als groen. We komen ze ook wel tegen bij andere overheden, zoals provincies en waterschappen. Ze worden ook wel ‘overhoekjes’ of ‘reststroken’ genoemd. Een andere term die ook wel wordt gebruikt als het om het gebruik van snippergroen door anderen gaat, is illegaal grondgebruik of oneigenlijk grondgebruik.

Snippergroen past meestal niet in de groene hoofdstructuur van een gemeente, maar dat snippergroen is wel eigendom van de gemeente. Het gebeurt vaak dat bewoners deze stukjes groen (al dan niet bewust) bij hun tuin of erf hebben getrokken. Deze stukken hebben ze ook al jaren onderhouden. Soms heeft de gemeente ook toestemming gegeven aan bewoners om deze stukjes grond te gebruiken en te onderhouden. Vaak is er dan ook een gebruikersovereenkomst met de gemeente.

Het komt echter regelmatig voor dat bewoners helemaal niet weten dat ze gemeentegrond in gebruik hebben. Ze hebben het huis met grond zo gekocht en niemand heeft ze iets verteld over de ligging van eventuele grond van de gemeente in hun tuin of op hun perceel. Een brief van de gemeente met een verzoek om deze grond terug te geven en te ontruimen, valt dan vaak rauw op het dak. We hebben een lijst gemaakt met tips over wat je kunt zelf kunt doen als je denkt dat je snippergroen in gebruik hebt of als de je een brief hierover hebt ontvangen van de gemeente. Deze tips voor particulieren kun je hier downloaden.

Is een stuk grond al lang in gebruik bij een bewoner kan er een beroep gedaan worden op verjaring. Voor meer uitleg over verjaring, klik hier.